Cabinet medical Dr. Mihalceanu - Dermato-venorologie & Stomatologie Timisoara Centrul medical
Doctor Mihalceanu
Dermato-venerologie & stomatologie
Timisoara

Anunt de presa

 

ANUNŢ DE PRESĂ

9 decembrie 2010
ANUNŢ DE ÎNCEPERE  A PROIECTULUI


 

 

 ,,Achiziţia de echipament IPL pentru tratamente leziuni cutanate cu fototermoliză selectivă, la standarde europene’’, cod SMIS 16550  contract de grant nr.1030/12.11.2010.

REGIO- Programul Operaţional Regional, Axa prioritară  4 ,,Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri  regional şi local, Domeniul Major de Intervenţie 4.3,,Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor’’.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

S.C. Centru Medical Dr Mihalceanu SRL a demarat, începând cu data de 13 noiembrie 2010, implementarea  proiectului initulat ,,Achiziţia de echipament IPL pentru tratamente leziuni cutanate cu fototermoliză selectivă, la standarde europene’’, ca urmare a semnării la data de 12 noiembrie, în calitate de benficiar, a contractului de finanţare nerambursabilă cu  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO-Programul Operaţional Regional şi prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională –Vest, Organism Intermediar din cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional, Axa prioritară  4 ,,Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri  regional şi local, Domeniul Major de Intervenţie 4.3,,Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor’’.  Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin REGIO- Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare  4 ,,Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri  regional şi local. Valoarea totală a proiectului este de 172.463,82 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 139.687,40 Lei. Proiectul se implementează în Timişoara, la sediul social al  firmei situat în str.Regiment 5 Vânători nr. 4-6, sc. A, ap. 1, pe o perioadă de 6 luni şi are ca obiectiv principal extinderea activităţilor de furnizare a serviciilor medicale oferite, prin achiziţia unui  echipament IPL care va fi utilizat pentru efectuarea de tratamente medicale în specialitatea dermatologie.


„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

 

    Persoana de contact: Dr. Mihăiţa Viorica Mihălceanu-Administrator
Tel.0721-449807    e-mail: contact@drmihalceanu.ro


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat in cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională